Verbouwingen Scouts Savio

Bouw geschiedenis

We bouwen voort aan onze geschiedenis…

We schrijven 1995, een extra editie van ons scoutsmagazine Het Saviaantje werd de wereld ingestuurd om de toenmalige en ondertussen meest recente verbouwingsplannen van ons lokaal aan te kondigen.

De chalet dat in 1960 neergepoot werd in de Alfons Wybolaan, steen voor steen werd afgebroken, en werd verhuisd naar onze huidige locatie in de Koude Keuken, was aan vervanging toe. Na een verwoestende brand in 1983 en de daarbij horende budgetvriendelijke heropbouw, was het hout van deze herstellingswerken op z’n eind en was het tijd voor een beter en duurzamer lokaal. De houten binnenmuren werden vervangen door een alternatief in betonsteen, de gevelbekleding werd vervangen en jaarlijks heropgefrist, het lokaal werd slimmer ingedeeld om ook verhuur makkelijker mogelijk te maken.

27 jaar later kunnen we stellen dat ook deze ingrepen hun dienst bewezen hebben, en we nu toe zijn aan een nieuw verhaal…

Bouw toekomst

We bouwen voort aan onze toekomst…

De intentie tot verbouwen is er gekomen in het werkingsjaar 2017-2018 na de erkenning van ons lokaal als jeugdverblijf door toerisme Vlaanderen. We hadden het al enkele jaren voelen aankomen, maar na ongeveer 25 jaar trouwen dienst was ons lokaal aan een gronde opknapbeurt toe.

Tijdens het erkenningsproces van Toerisme Vlaanderen werd onze aandacht gevestigd op de mogelijke steunmaatregelen i.v.m. de verwijdering van asbesthoudende materialen. Het is volgens ons dan ook de taak van de VZW om ons lokaal zo veilig mogelijk te maken en deze ongelukkige erfenis te vervangen door een duurzaam alternatief (huidige golfplaten op het dak en rookgasafvoer wlp/kap lokaal zijn asbesthoudend). Hiernaast bemoeilijkte de staat van het lokaal ons om de hygiëne te waarborgen tijdens de werking/verhuurperiode. Dit was dan ook de vonk die het volledige project deed ontsteken.

Het komende jaar werd een coördinerend team voor de verbouwingen opgestart en werden in nauwe dialoog tussen VZW en leiding de toekomstige noden van het lokaal aan de praktische mogelijkheden getoetst. Hierin werd duidelijk dat een grondige verbouwing of nieuwbouw de enige manier was om aan de hygiënische en energetische eisen te voldoen. Het fantaseren over een nieuw lokaal is leuk, maar het bekostigen is natuurlijk een andere zaak.

Om de kosten van deze werken te dekken hadden we het plan om op drie pijlers te werken. Een eerste bron van inkomsten hebben we door een spaarzaam financieel beleid en goede verhuur traditie kunnen samen rapen. Een 2de bron van inkomsten zou komen van subsidies. De 3de bron van inkomsten zou van derden komen via giften, sponsoring,… De aandachtige lezer kan vermoedelijk reeds tussen de regels lezen dat het niet de laatste maal is dat ze over deze derde pijler gaan horen.

Hierna volgden 2 belangrijke taken.

We gingen aan de slag met een puzzel van oppervlaktes en toegankelijkheden om ons lokaal van de toekomst te bouwen. Elke tak kreeg zijn inspraak en we stelden een ‘eisenboek’ op om later aan de architect te overhandigen. Een opmerkelijk besluit werd genomen dat we de binnenruimte van het lokaal wat kleiner gaan maken. Het JVK lokaal wordt ingewisseld voor een buitenlokaal onder een luifel. De verwarmingskosten (voor de huidige crisis) werden reeds hoog en dit lokaal werd helaas hoofdzakelijk als opslagruimte gebruikt voor onbelangrijke zaken.

De aanvraagprocedure voor subsidie bij stad Brugge werd opgestart. Na het inwinnen van de nodige adviezen, selecteren van de architect, gesprek met schepen,… zijn we er in geslaagd om een mooi dossier te produceren die het duidelijk maakt dat Savio (en de volgens ons zo belangrijke jeugdwerking) een subsidie nodig heeft om zijn werking kwalitatief voort te zetten. Met zeer veel dank aan de Jeugddienst en betrokken schepen Mathijs Goderis kunnen we melden dat we de goedkeuring ontvingen voor het maximum toegelaten bedrag.

De goede uitkomst van de twee voorgaande taken zorgde ervoor dat we met volle enthousiasme officieel van start konden gaan met het Saviaans verbouwingsproject. In samenwerking met het Brugse architecten bureau dertien12 passeerden vele ontwerpen de revue. Na deze creatieve samenwerking dienden we eind 2021 officieel onze aanvraag voor omgevingsvergunning in.

In dit plan kan je zien dat de werkingslokalen + sanitair volledig opnieuw opgebouwd zullen worden. De andere lokalen (keuken-bar-materiaalkot) zal een renovatie van de buitenschil krijgen.

Plan verbouwing

Helaas heeft storm Eunice een oude eikenboom als vroegtijdige sloophamer in ons lokaal doen neerkomen. Na wat rekenwerk hebben we besloten om de schade niet onmiddellijk te herstellen en de goedkeuring van de omgevingsvergunning af te wachten. Hierdoor kan de herstelling aan het dak meegenomen worden in het totale verbouwingsproject.

In juni 2022 kregen we de verlossende boodschap dat onze omgevingsvergunning goedgekeurd was door stad Brugge en dat we dus groen licht hebben om onze plannen tot uitvoer te brengen.

Hier zijn we dan, september 2022, met een goedgekeurd verbouwingsdossier en volle goesting om van start te gaan. We moeten niemand vertellen dat dit een uitdagend project zal worden, zowel op praktisch als financieel vlak. We gaan jullie door de loop van het project op de hoogte houden via onze digitale kanalen en hopen dat ons netwerk van (oud)leiding, ouders en sympathisanten ondersteuning kan bieden om dit tot een goed eind te brengen.

Vooraanzicht verbouwing
Bouw toekomst

We bouwen voort met jou…

Sinds de laatste werken aan ons lokaal, komen dergelijke verbouwingen met een prijzig financieel plaatje. Gelukkig kunnen we voor het gros van deze kostprijs rekenen op de steun van Stad Brugge en de Vlaamse Overheid. De subsidies die ons verbouwingsteam met een ijzersterk dossier heeft binnengehaald, dekken +/- 75% van de volledige raming.

Over de jaren heen hebben we als scoutsgroep daarnaast zelf ook een aardige duit kunnen oppotten, dit dankzij de talloze initiatieven en financiële acties van onze leidersploegen (Fiesta Exotica, Indian Camp Festival, het zomerverhuur van ons lokaal, de Saviorun, Into The Woods…).

Dat maakt dat we het grootste deel van onze verbouwingen volledig zelf kunnen financieren, maar door de stijgende materiaalprijzen van het voorbije jaar komen we met ons budget nét uit onder de meest actuele kostenraming. Daarom hopen we dan ook op al onze leiding, oud-leiding, ouders, sympathisanten… beroep te kunnen doen om onze toekomstplannen mogelijk te maken. Een warme oproep hiervoor doen we graag aan iedereen die zijn letterlijk of figuurlijk steentje kan bijdragen:

  1. Ben je actief in de bouwsector, en kan je ons fysiek of via (goedkopere) materialen bijstaan in het bouwen van ons lokaal? Neem dan contact op via verbouwingen@savio.be of door onderstaand formulier in te vullen. We contacteren je zo snel mogelijk terug.
  2. Ben je een handige harry die ons op bepaalde dagen even kan komen helpen aan het lokaal? Top, vele handen maken licht werk dus ook hiervoor kan je je aanmelden door een mail te sturen naar verbouwingen@savio.be of door onderstaand formulier in te vullen.
  3. Kan je ons financieel een duwtje in de rug geven? We zijn druk bezig met het opstellen van aantrekkelijke sponsorpakketten die zowel voor ons als jouw bedrijf (fiscaal) interessant kunnen zijn. Ook hiervoor kan je ons nu al mailen naar verbouwingen@savio.be of onderstaand formulier invullen.
Bouw toekomst

We bouwen voort aan onze communicatie…

Wil je graag op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de verbouwingen? Meld je dan aan op onze nieuwsbrief hieronder. We sturen enkel een bericht uit om een stand van de werkzaamheden mee te delen en uitschrijven kan altijd.

Verder vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een mailtje via verbouwingen@savio.be.